Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

Nieuwsbrief

In de kijker

29/11/2016

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 december 2016 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk.

Lees meer »
28/11/2016

Afgelopen dinsdag zakten zo'n 120 geïnteresseerden af naar het Heilig Hartinstituut in Heverlee voor de studiedag 'In paradisum. Funerair erfgoed in Vlaanderen'.

Lees meer »
25/11/2016

Buiten de uren van de eredienst neemt de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk haar rol als onthaalkerk op.

Lees meer »
22/11/2016

In Wallonië verscheen onlangs een praktische gids die kerkfabrieken helpt bij het maken van een erfgoedinventaris.

Lees meer »