Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

Nieuwsbrief

In de kijker

29/01/2016

Het projectbureau 'Herbestemming Kerken' gaat lokale besturen begeleiden bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.

Lees meer »
26/01/2016
De eerste inventaris binnen het inventarisatieproject van de vijf Gentse monumentale kerken werd recent afgerond. Lees meer »
25/01/2016

De inventaris van erfgoedobjecten van de Brugse orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena is voortaan online beschikbaar.

Lees meer »
25/01/2016

Immaterieel erfgoed vind je overal. Denk maar aan de talloze processies, streekdialecten, volkssporten, ambachten of tradities die je in Vlaanderen en Brussel tegenkomt. Dit immaterieel erfgoed biedt heel wat kansen voor steden en gemeenten.

Lees meer »