Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

Nieuwsbrief

In de kijker

27/03/2015

Elk jaar op Witte Donderdag wordt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd. Dat wordt al 500 jaar gedaan om het Laatste Avondmaal te herdenken.

Lees meer »
19/03/2015
Het Museum Abdij van Park krijgt van de provincie Vlaams-Brabant voor het eerst een erkenning op regionaal niveau. De provincie erkent zo de kwaliteit van de bovenlokale erfgoedwerking. Lees meer »
13/03/2015

Een wit vaantje met een gele driehoekige punt rechtsonder. Zo ziet het nieuwe herkenningsteken eruit voor beschermd erfgoed. Het bord kan door eigenaars, beheerders, huurders en erfpachtnemers kosteloos besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Lees meer »
13/03/2015

De kerk in de kijker van deze maand is meteen onze honderste casus in de databank praktijkvoorbeelden. Daarin vind je inspirerende voorbeelden van valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van religieuze gebouwen.

Lees meer »