Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

Nieuwsbrief

In de kijker

31/08/2015
Sinds juni krijgt de dienst kunstdiefstallen van de Federale Politie meer meldingen van kerkdiefstallen dan gewoonlijk. Het fenomeen doet zich in alle provincies voor. Via de website www.religieuserfgoed.be kan je kunstdiefstallen in kerken en kloosters registreren. Lees meer »
24/08/2015
Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is op zoek naar een deeltijds werkende medewerker veiligheidszorg religieus erfgoed (m/v) voor de uitbouw van onze diensten met betrekking tot de veiligheidszorg van de parochiekerken in Vlaanderen. Lees meer »
17/08/2015

Op zaterdag 10 oktober organiseren de partners van het project 'Op handen gedragen' een studie- en contactdag in Hasselt.

Lees meer »
11/08/2015
Het CRKC heeft in de voorbije 17 jaar meer dan 50.000 erfgoedobjecten uit kloosters en abdijen geïnventariseerd en digitaal geregistreerd. Lees meer »