U bent hier

Advies en begeleiding

Algemeen advies

Iedereen kan bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond onroerend kerkelijk erfgoed en het beheer ervan. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen, met een concreet antwoord of met een doorverwijzing naar een andere organisatie. Algemene informatie vind je ook op deze website. Bijvoorbeeld in de rubriek wegwijs in onroerend kerkelijk erfgoed of in de veelgestelde vragen.

Het team van het departement Onroerend kerkelijk erfgoed verleent graag eerstelijnsadvies over:

  • Valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming
  • Parochiekerkenbevraging
  • Kerkenbeleidsplan
  • Meerjarenplannen
  • Behoud, beheer en restauratie

Begeleiding

Het CRKC begeleidde twee, door minister Bourgeois aangeduide pilootprojecten: de gezamenlijke ontwikkeling van een toekomstvisie over parochiekerken in de Westhoek en in de stad Gent.

We stellen onze expertise ook ter beschikking op het terrein zelf. Het CRKC kan ter plaatse komen om de situatie grondig te analyseren. We streven daarbij steeds naar een integrale aanpak, gedragen door alle betrokken partijen.

Op dit moment kan CRKC nog geen intensieve begeleiding aanbieden. We streven er wel naar om voorbeeldtrajecten te ontsluiten via de databank praktijkvoorbeelden op deze website.