U bent hier

Beleidsorganen

Raad van Bestuur

Het Centrum wordt geleid door een Raad van Bestuur samengesteld uit de vertegenwoordigers van de oprichtende instanties.

Voorzitter | Ludo Collin

OndervoorzitterGerrit Vanden Bosch

Penningmeester | Herman Cosijns

Secretaris  | Jan De Maeyer

Bestuursleden

 • Claire Baisier
 • Jos Daniëls
 • Tom Dehaene
 • Jef Matton
 • Etienne Quintiens
 • Wim Selderslaghs
 • Jos Vaesen
 • Jeroen Vanden Berghe
 • Denise Vandevoort
 • Jos Wouters
 • vzw Bisdom Brugge (een vertegenwoordiger wordt nog aangeduid)

Algemene Vergadering

Organisaties

 • vzw Aartsbisdom Mechelen-Brussel, vertegenwoordigd door Gerrit Vanden Bosch
 • vzw Abdij van Park, vertegenwoordigd door Jos Wouters
 • vzw Bisdom Antwerpen, vertegenwoordigd door Wim Selderslaghs
 • vzw Bisdom Brugge
 • vzw Bisdom Gent te Gent, vertegenwoordigd door Ludo Collin
 • vzw Bisdom Hasselt, vertegenwoordigd door Etienne Quintiens
 • vzw Interdiocesaan Centrum, vertegenwoordigd door Herman Cosijns
 • Katholieke Universiteit Leuven, sui generis, vertegenwoordigd door Jos Vaesen
 • Provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door Tom Dehaene
 • Stad Leuven, vertegenwoordigd door Denise Vandevoort 
 • vzw Unie van de Religieuzen in Vlaanderen, vertegenwoordigd door Jef Matton

Personen

 • Claire Baisier
 • Annemie Cailliau
 • Jos Daniëls
 • Jan De Maeyer
 • Edgar Goedleven
 • Marc Huynen
 • Stephen Murray
 • Jeroen Vanden Berghe
 • Luc Vervliet

Stuurgroep Religieus Cultureel erfgoed

De Stuurgroep Religieus Cultureel Erfgoed is een coördinerend orgaan dat een verderzetting en uitbreiding is van de vroegere FoKAV-stuurgroep. Deze stuurgroep kadert binnen het protocol van samenwerking en taakverdeling tussen CRKC en KADOC-KU Leuven inzake de werking van kerkelijke archieven in Vlaanderen en Brussel.

In de Stuurgroep Religies Cultureel Erfgoed zetelen vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse bisdommen (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Mechelen-Brussel), de Unie van de Religieuzen in Vlaanderen, KADOC, CRKC, het Algemeen Rijksarchief, de Vereniging van Religieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen en een aantal musea met focus op religieus erfgoed.

De Stuurgroep Religieus Cultureel Erfgoed promoot vormingsinitiatieven op het gebied van kerkelijke archiefzorg en religieus erfgoed, stelt draaiboeken op met good practices en biedt een uitwisselingsplatform inzake herbestemmings- en registratieprojecten aan. Binnen de stuurgroep wordt er met werkgroepen ad hoc gewerkt. De werkgroepen bundelen specifieke expertises.

Stuurgroep Onroerend Religieus Erfgoed

Deze stuurgroep werd eind 2011 opgericht om de werking van het departement Onroerend Religieus Erfgoed van het CRKC te begeleiden en op te volgen. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse bisdommen en van de Vlaamse Overheid.

Samenstelling

 • Vlaamse Bisschoppenconferentie: Kan. Herman Cosijns, voorzitter van de Stuurgroep
 • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Geert Cloet
 • Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen: Frans Schoovaerts
 • Bisdom Antwerpen: Kan. Wim Selderslaghs
 • Bisdom Brugge: Bart Vercauteren
 • Bisdom Gent: Kan. Joris De Jonghe
 • Bisdom Hasselt: Christos Knieper
 • Vlaamse Overheid: Karel Robijns, Bart Van Dooren
 • CRKC: Kan. Ludo Collin, Jan Jaspers, Dimitri Stevens

Stuurgroep PARCUM

Reeds sinds de oprichting van het museum is er een werkgroep actief rond de inhoudelijke invulling van de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Deze werkgroep werd in 2014 nieuw leven ingeblazen om de grote uitdagingen aan te pakken die het museum de komende jaren te wachten staan.

De volgende personen zijn lid van deze werkgroep:

 • CRKC: Jan Klinckaert
 • AGSL: Stefan Van Lani
 • KADOC: Jan De Maeyer
 • KU Leuven: Barbara Baert, Jan Van der Stock
 • Museum M: Peter Carpreau