De Horst

Oorspronkelijke naam:
Hervormde Kerk
Bisdom:
Buitenland
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Schoolstraat 4
7693 PD Sibculo (Hardenberg)

In De Horst in Sibculo komt de protestantse gemeente meerdere keren per maand samen. Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er een kindernevendienst: kinderen krijgen de gelegenheid samen te bidden en te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Reeds vanaf de oplevering van het gebouw door architectenbureau Klunder uit Vriezenveen in 1994 wordt de kerk ook gebruikt voor andere activiteiten.

In het voorjaar van 2009 werd het kerkgebouw aangepast in functie van deze nevenactiviteiten. Tegen de achteringang van de kerk staat er een aanbouw met zaal, sanitaire voorziening en keuken. De aanbouw en het oorspronkelijke kerkgebouw worden van elkaar gescheiden door een mobiele scheidingswand. Door de scheidingswand open te zetten ontstaat er een ruimte die geschikt is voor grotere evenementen. Bij kleinere activiteiten kan de wand gesloten blijven. Bovendien is de wand zo geluidswerend dat het mogelijk is beide ruimten tegelijkertijd te gebruiken. De houten vloer in de nieuwbouw kan automatisch verhoogd of verlaagd worden. Hierdoor hoeft men bij toneel- en muziekopvoeringen niet steeds met podiumelementen te werken. Onder de nieuwbouw is een opslagkelder aangelegd. De uitbreiding van De Horst, die ruim een half miljoen euro heeft gekost, werd gefinancieerd door verschillende geldschieters, waaronder het Oranjefonds.

De nieuwbouw doet dienst als dagopvang voor ouderen. Daarnaast gebruiken lokale verenigingen De Horst voor het houden van vergaderingen, repetities, festiviteiten en opvoeringen. De protestantse gemeente gebruikt voor haar misvieringen het kerkgebouw in haar oorspronkelijk volume.

Sinds de uitbreiding is de Horst uitgegroeid tot een knooppunt van sociale bedrijvigheid dat wordt draaiende gehouden door een groot aantal vrijwilligers. 

In het aanpalende gebouwencomplex bevinden zich de bibliotheek, de peuterspeelzaal Dolfijn, kinderdagverblijf  Blije-Voetjes en de buitenschoolse opvang. De speelplaats van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf doet tevens dienst als parkeerplaats voor de kerkgangers.

Bronnen

http://www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl

http://www.destentor.nl

http://www.hgsk.nl