Klinkend erfgoed

Het CRKC heeft specifieke aandacht voor klinkend erfgoed: orgels, luidklokken, beiaarden en torenuurwerken. Dit type erfgoed komt meer en meer onder druk te staan naarmate er meer kerken onttrokken worden aan de eredienst. Buiten orgels is dit erfgoed ook vaak 'verstopt' en het ontsnapt daarom aan onze aandacht. Het gaat om een in Vlaanderen bijzonder rijk patrimonium dat we willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Het CRKC is betrokken bij de lancering van het 'Platform Klinkend Erfgoed' dat in 2017 een eerste keer samen kwam op initiatief van Campanae Lovanienses. De beide organisaties nemen het voortouw om in eerste instantie het in kaart brengen van luidklokken aan te moedigen. Het ontwikkelt hiervoor een 'sjabloon klokkeninventarisatie'. Daarnaast probeert het CRKC basisinformatie aan te bieden over het beheer, het onderhoud en de restauratie van klinkend erfgoed, inzonderheid orgels en klokken.

Het CRKC onderhoud contacten met de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland.

Het CRKC brengt u in contact met de juiste organisaties en personen. Onze medewerkers beantwoorden graag al uw vragen.