U bent hier

Lopende projecten

Geen lopende projecten gevonden

Realisaties

Het CRKC organiseerde in 2005 een driedelige lessenreeks voor de beheerders van religieus erfgoed in Vlaanderen. De eerste twee lessen gingen over het behouden en bewaren van liturgische gewaden, religieus textiel, gewijde vaten, reliekhouders en iconen. De derde les gaf een algemeen zicht op de instrumenten die ter beschikking zijn bij het behoud en het beheer van het patrimonium: inventariseren, restaureren, verzekeren, beveiligen. Lees meer »
Op 25 oktober 2004 organiseerde het FoKAV een eerste studiedag met persconferentie in het volkskundig museum Huis van Alijn te Gent, onder de titel Religieuze archieven en aspecten van volksdevotie in Vlaanderen. Lees meer »
Op deze studiedag werd de nieuwe databank, ontwikkeld door het CRKC en het ICT-ISCAM, voorgesteld aan het publiek als instrument voor behoud en beheer en als middel om objecten kerkelijk te herbestemmen. Lees meer »

Pagina's