U bent hier

30/05/2018 tot 22/08/2018
Tentoonstelling | Hildegard van Bingen in de Lage Landen. De Dendermondse Codex
Locatie:
Maurits Sabbebibliotheek, Charles Debériotstraat 26, 3000 Leuven

Hildegard van Bingen, de twaalfde-eeuwse theologe, componiste, dichteres en mystica, blijft tot
de verbeelding spreken. In 2018 zet de KU Leuven haar leven en werk in de kijker met een
tentoonstelling, congres en concert. De tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek brengt
een unieke selectie handschriften, liedboeken en brieven van Hildegard bij elkaar. Blikvanger is
de Dendermonde Codex, een handschrift met een bijzondere verzameling van teksten en
liederen, waaronder de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum.

Hildegard van Bingen schreef de Symphonia in het midden van de twaalfde eeuw in het klooster
van Rupertsberg, in het Rijnland. Het handschrift bevat een zestigtal eenstemmige liederen voor
liturgisch gebruik. Daarnaast bevat de codex Hildegards Liber vitae meritorum en het Liber viarum
Dei van haar vriendin Elisabeth van Schönau. Het handschrift sluit af met een zelden bestudeerde
dialoog tussen een priester en de duivel.

De codex kende een bewogen geschiedenis: omstreeks 1174 stuurde Hildegard het handschrift
naar een bevriende monnik in de cisterciënzerabdij van Villers in Brabant. Nadien kwam het
handschrift terecht in de abdij van Gembloux en in de abdij van Affligem, om in de negentiende
eeuw in de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde te belanden. Deze abdij besliste in 2017
om het manuscript - inmiddels erkend als Vlaams Topstuk - in langdurige bewaring te geven aan
de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
De focustentoonstelling loopt van 30 mei tot 22 augustus 2018 en wordt georganiseerd in het
kader van de internationale conferentie Medieval Mystical Theology in Dialogue with
Contemporary Thought. Naast de Dendermonde Codex, die er ook digitaal te bekijken is, worden
vroege drukken met het werk van Hildegard en andere middeleeuwse mysticae tentoongesteld.
De opening van de tentoonstelling wordt gevierd met een concert op 31 mei door Psallentes, het
Leuvens ensemble gespecialiseerd in de middeleeuwse en renaissance-muziek. Zij zingen werk
uit de Symphonia van Hildegard van Bingen.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde,
de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Book Heritage Lab – KU Leuven.

Praktisch

Waar: Maurits Sabbebibliotheek, Charles Debériotstraat 26, 3000 Leuven
Wanneer: 30 mei – 22 augustus 2018
Open: 9.00 - 18.00 uur (weekdagen) - 9.00 - 12.00 uur (zaterdag)
Toegang: gratis

 

Foto: KU Leuven. Hildegard van Bingen, Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum, ca. 1174, Rupertsberg, Bingen-am-Rhein; Ms 9, Sint-Pieter- en Paulusabdij Dendermonde, bewaard in Maurits Sabbebibliotheek, KU Leuven Bibliotheken, Faculteit Theologie en Religie Wetenschappen. - © Rob Stevens