U bent hier

Vacature | Freelance trajectbegeleiders religieus erfgoed

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het CRKC is gevestigd in de Abdij van Park in Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, het beheer en de valorisatie van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed. Om de groeiende vraag naar begeleiding inzake de opmaak en de implementatie van kerkenbeleidsplannen en toekomstplannen voor kloosters te kunnen blijven opvolgen, wenst het CRKC een wervingsreserve aan te leggen van:


FREELANCE TRAJECTBEGELEIDERS RELIGIEUS ERFGOED (m/v)

 

Uw functie

U staat in voor de trajectbegeleiding bij de opmaak en/of implementatie van kerkenbeleidsplannen in Vlaamse gemeenten en parochies en/of toekomstplannen voor kloosters, in opdracht van het CRKC.

Deze opdracht omvat onder meer:

 • het maken van afspraken en het onderhouden van de communicatie met de opdrachtgevers (gemeente- en kerkbesturen en/of kloostergemeenschappen);
 • het organiseren en leiden van overleg met kleine en grote groepen;
 • het opzetten van participatiemomenten;
 • het in situ verzamelen en de analyse van gegevens over roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed;
 • het uitwerken van langetermijnvisies/haalbaarheidsstudies voor de valorisatie, nevenbestemming of herbestemming van een onroerend religieuserfgoedsite;
 • en/of het meer gedetailleerd uitwerken van een financieel/management plan voor de beoogde doelstelling van de kerk, het klooster en/of de ruimere site;
 • en/of het uitwerken van een ontsluitingsplan hoe een kerkgebouw veilig open te stellen (met inbegrip van veiligheidszorg);
 • het verrichten van bijkomend onderzoekswerk (historische context, buurtonderzoek … );
 • het verzamelen van fotomateriaal;
 • het verwerken van de gegevens volgens de richtlijnen van het CRKC;
 • redactie van kerkenbeleidsplannen, visienota’s onroerend religieus erfgoed en verslagen;
 • opvolging administratieve dossiers.
 

Uw profiel

 • houder van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;
 • vertrouwd met het religieus erfgoed en/of vergader- en overlegtechnieken;
 • vertrouwd met de kerkelijke en burgerlijke structuren en gebruiken;
 • vertrouwd met Office-toepassingen;
 • bereid interne opleiding te volgen;
 • redactievaardig, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik;
 • zelfstandig en planmatig kunnen werken;
 • communicatief ingesteld, met zin voor diplomatie en discretie;
 • stressbestendig;
 • flexibel inzake taakuitoefening en werkomstandigheden;
 • in het bezit van een rijbewijs B en beschikken over een wagen, of bereid zijn zich op een andere manier zelfstandig te verplaatsen
en/of
 • brede kunst- en cultuurhistorische kennis en interesse;
 • vertrouwd met participatiemethodieken
en/of
 • vertrouwd met financieel en projectmanagement;
 • ervaring met langetermijnplanning vastgoed- en/of sitebeheer
en/of
 • vertrouwd met veiligheidszorg en/of preventie van brand/inbraak;
 • technisch thuis in beveiliging.
 

Aanbod

U wordt opgenomen in een wervingsreserve van freelance trajectbegeleiders. Tewerkstelling en betaling gebeurt per opdracht op basis van freelance overeenkomsten, volgens door het CRKC vastgelegde tarieven.

 

Solliciteren

Gelieve je motivatiebrief en CV ten laatste op 1 juli 2018 door te sturen naar vacatures@crkc.be, t.a.v. Dimitri Stevens, of naar het postadres:

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
Dhr. Dimitri Stevens
Abdij van Park 7
3001 Heverlee 

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Dimitri Stevens via dimitri.stevens@crkc.be.

 

Terug naar vacatures